New

Ladislav - POCTA TYPOGRAFII LADISLAVA SUTNARA

Switch to English

Suitcase Type Foundry

Koupit font

Inspirace

Ladislav Sutnar patřil mezi nejvýznamnější a také nejvěstrannější pionýry moderního grafického a informačního designu. Bylo tedy jen otázkou času, kdy do své odbornosti zahrne i tvorbu písma. Stalo se tak v roce 1958, kdy nakreslil část abecedy a soubor číslic pro označení domů v newyorském Bronxu, obdobný koncept později rozvíjel i v orientačním systému pro tamní Brooklyn School. Není překvapivé, že Sutnarovo písmo obsahuje všechny typické znaky jeho práce: jednoduchost, srozumitelnost, přímočarost a silný grafický účinek.

Konstrukce

Písmo Ladislav revitalizuje Sutnarův odkaz, třebaže žádné jeho původní písmo necituje doslovně. Dodržuje však jejich technicistní charakter i výchozí principy konstrukce znaků — jednoduchý modulární systém spojovaných základních geometrických segmentů. Tento přístup ovlivňuje všechny oblé tvary minusek i verzálek, stejně jako tvarosloví většiny číslic.

Verzálky

Kresba verzálek je odvozena z dochovaných tušových předloh pro navigační systém v Brooklyn School. Významně jsou ovšem upraveny proporce většiny znaků, aby optické hledisko převážilo nad omezujícím lpěním nad geometrií. V průběhu práce došlo k několika konstrukčním změnám v řešení jednotlivých detailů, jako je napojení diagonál u M, N, R, 4, nebo v kresbě celých znaků (například Q, S, 2). Soubor díky tomu působí mnohem vyrovnanějším dojmem a podpořila se rozlišitelnost jednotlivých znaků.

Minusky

Klíč k tvarosloví minusek nacházíme v nápisu na ceduli pro označení obytného domu č. 645 na Castle Hill Av. — příznačná je pro něj tvarová kompozice malého a. Minusky plynule navazují na charakter písmen velké abecedy, především na jednoduchou kostru oproštěnou od všech postradatelných detailů. Jednoznačně nejvýraznějším znakem celého souboru je atypická kresba g, tvořená dvěma nespojenými kružnicemi a uchem ve tvaru tečky. Ostatní znaky jsou řešeny střídmě, civilně.

Styly

Rodinu Ladislav tvoří dvanáct řezů, jejichž základem jsou čtyři dukty od tenkého Light po temný Bold. Kromě tradiční kurzívy je rodina doplněna o atypickou, doleva nakloněnou kurzívu. Ta nebyla jen mechanicky nakloněna, ale současně kompletně překreslena, aby opticky působila přirozeně a tvořila harmonický celek se všemi dukty stojaté varianty písma.

Znaková sada

Kromě výchozích znaků minusek a verzálek jsme připravili množství stylistických alternativ, které významně zpestří sazbu a ovlivní rytmus sazby. První stylistická sada nahrazuje kompresní oblé znaky variantami odvozenými z kruhu, dále je možno zapnout náběhy dříků u napojení obloučitých tvarů anebo různé tvarové alternativy znaků. Sada diakritických znamének v písmu je tradičně natolik rozsáhlá, aby podpořila většinu jazyků používajících latinku.

Tabulkové číslice

Písmo v základní znakové sadě obsahuje jak proporcionální tak i tabulkové číslice. Tyto číslice si zachovávají stejnou šířku znaků jak ve všech stylech tak i ve všech tučnostech a umožňují jednoduché vertikální zarovnání.

Zdarma

Bonusový řez

Verzálkový styl Inline doplňuje celou rodinu písma Ladislav o silný dekorativní prvek, který dále rozšiřuje možnosti tohoto písma. Nestandardní ligatury spolu se stylistickými variantami znaků dodávají každému nápisu zcela nový rytmus.

Do konce června je tento bonusový řez uvolněný zcela zdarma. Stačí se jen zaregistrovat na  www.suitcasetype.com. Z vašeho účtu si můžete stáhnout jak tiskovou verzi, tak i vygenerovat potřebný formát pro vkládání do vašich webových stránek.

Ladislav Sutnar (1897—1976) zasvětil celý svůj život vizualizaci informací v každodenním životě i ve veřejném prostoru a vizuální gramotnosti vůbec. Nejprve v Československu a od roku 1939 také v New Yorku, kde se zařadil po bok ostatních významných emigrantů, jako byli El Lisickij, Herbert Bayer či László Moholy-Nagy. Sutnar se postupně věnoval grafické úpravě knih a časopisů, plakátů, reklamní grafice, produktovým katalogům, vizuálnímu stylu i orientačním systémům. Navrhoval však i dřevěné hračky a loutky, zabýval se scénografií, tvorbou nápojového skla či porcelánu, významnou součástí jeho tvorby byl výstavní design a samozřejmě i volná malba. Své poznatky o designu a vizuálním toku zaznamenal v několika odborných publikacích (Controlled Visual Flow, Visual Design in Action), které se řadí mezi nejdůležitější texty o grafickém designu. Vybrané texty Ladislava Sutnara jsou dostupné také v nedávno vydané publikaci Sutnar v textech (Mental Vitamins).

Koupit font